EROTICKÝ SEN na facebooku
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v kamenné prodejně společnosti. 

Tato 14-ti denní možnost vrácení zboží bez udání důvodu se nevztahuje na zboží (tzv. osobní odběr objednávky), které si zákazník odebere a de facto zakoupí v našem kamenném obchodě, neboť zde má možnost si zboží v reálu prohlédnout a kvalifikovaně se rozhodnout, zda si jej skutečně zakoupí. V daném případě byla spotřebitelem pouze zaslána dodavateli objednávka, ale smlouva byla akceptací objednávky prodávajícím uzavřena až v kamenném obchodě, tedy nikoli pomocí prostředků komunikace na dálku. Zdůrazňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 

Vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva dle § 53 odst.7 OZ, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Doporučujeme tak učinit písemnou formou s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v kamenné prodejně společnosti. 


Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru či zboží zvláštního určení (např. nafukovací panny, vibrátory, masturbátory, gely apod.), nebo spodní prádlo (kalhotky, podprsenky, latexové,  kožené, síťované oblečení, punčochy apod.), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.
V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to včetně originálního neporušeného obalu
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 
Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). Prodávající je oprávněn odmítnout odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 OZ  pokud bude vráceno zboží poškozené nebo nekompletní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 
na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 
na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 
na zboží které je bez originálního obalu a jsou na něm viditelné známky použití 
použité zboží (vzhledem k charakteru zboží při vrácení zboží zpět děláme speciální testy zda byl, či nebyl výrobek použit.